Cena za proklik (CPC)

Obsah článku:

Co je CPC?

Pod zkratkou CPC se skrývá cost per click v češtině cena za proklik. CPC vyjadřuje cenu, kterou zaplatíte reklamnímu systému za proklik uživatele na vaše webové stránky nebo e-shop. Reklamní systémy fungují na principu aukce. V praxi to znamená že zvolíte maximální cenu za proklik ke každému klíčovému slovu. Reklamní systém tuto maximální nabídku nepřekročí a ani to neznamená že budete vždy platit vaši maximální nabídku. Reálnou cenu nabídky určuje v aukci vaše konkurence, která za stejné klíčové slovo může nabídnout méně nebo více peněz.

Metriky CPC v reklamních systémech

  • Maximální nabídka (MAX CPC): Jak jsem již zmiňoval, nastavujete zde maximální nabídku za proklik, kterou jste ochotni reklamnímu systému zaplatit. Systém nabídku nikdy nepřekročí a ani nebude vždy využívat jejího maxima.
  • Průměrná cena za proklik (Prům. CPC): V reklamních systémech najdete průměrnou cenu za všechna prokliknutí na váš web. Tento průměr můžete vidět na úrovni sestavy nebo klíčového slova. Prům. CPC můžete vypočítat jednoduchým vydělením cena / prokliky.
  • Minimální nabídka pro zobrazení na první stránce: Systém Googlu vám dává odrazový můstek pro zvolení cenové nabídky k zobrazování vaší reklamy na první stránce, která přináší vždy nejvíce ovoce.

Výpočet ceny za proklik

Vzoreček pro výpočet ceny za proklik: CPC = cena / počet kliknutí

Modelový příklad pro výpočet ceny za proklik: Vaše firma utratila 5 000 Kč za reklamu, která vytvořila 20 000 prokliků na váš web. Hodnoty dosadíme do vzorečku.

20 000 / 5 000 = 4 Kč

Průměrná cena za jeden proklik vychází na 4 Kč.

Zpět do obchodu