Marže

Obsah článku:

Co je marže?

Marže v angličtině margins vyjadřuje rozdíl mezi nákupní(skladovou) a prodejní cenou. Hrubá marže vyjadřuje hrubý zisk, který mnoho lidí zaměňuje za čistý zisk, tento přístup je cesta vedoucí ke krachu společnosti. Čistý zisk vyjadřuje hrubou marži pokrácenou o náklady na reklamu, mzdy, pronájem prostoru a další náklady spojené s vaším podnikáním.

Každý podnikatel by měl znát hodnotu svojí marže, v opačném případě je někde problém, který stojí za urychlené vyřešení. Znalost marže vám pomůže určit rentabilitu jednotlivých produktů nebo jejich skupin. Pomůže vám také určit maximální možné náklady na marketing, mzdy a další výdaje na vaše podnikání.

Dalším pravidlem marže je fakt, že nemůže za normálních obchodních podmínek přesáhnout 100%. Může se stát jedině v případě že vám dodavatel platí za odběr zboží a tím jde do mínusu. Pokud se setkáte s číslem, které je větší než 100% a je považováno za marži s největší pravděpodobností se jedná o chybu se záměnou výrazů marže a přirážka.

Výpočet marže

Výpočet marže provádíme pomocí jednoduchého vzorečku, který vyjadřuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Nákupní i prodejní cena do výpočtu marže vstupuje vždy bez DPH a to zejména pro výpočet v absolutní hodnotě. Pro výpočet marže v procentech(%) můžeme používat i hodnoty včetně DPH. Setkal jsem se i s výpočtem, který využíval nákupní cenu bez DPH a prodejní cenu s DPH. Tento výpočet je chybný a nikdy vám nepřinese relevantní data, které pro správné obchodní rozhodování potřebujete.

Vzoreček pro výpočet marže: Marže = (Prodejní cena - Nákupní cena) / Prodejní cena * 100

Výpočet nákupní ceny

Jak vypočítat marži si ukážeme na následujícím modelovém příkladu

Vaše firma prodává jeden jediný produkt, který nakupuje za 700 Kč bez DPH / ks. Máte prázdný sklad do kterého se vejde 800ks vašeho produktu. Rozhodnete se kapacitu skladu zaplnit a proto objednáte dva kamiony pro převoz produktů, dohromady za 35 000 Kč. Měsíční mzda člověka, který vyřizuje objednávku a zajišťuje prodej je 30 000 Kč. Měsíční mzda skladníka, který bude zboží skládat do skladu a následně expodovat a odesílat zákazníkům je 25 000 Kč. Sklad je váš a proto neplatíte žádné velké nájemné, pouze energie, které dělají 10 000 měsíčně. Z předchozích prodejů víte že se vám sklad podaří vyprodat v délce 3 měsíců.

Shrnutí nákladů

  • Zboží: 700 Kč / ks * 800 ks = 560 000 Kč
  • Doprava: 35 000 Kč
  • Mzdy: (30 000 + 25 000) * 4 = 220 000 Kč (měsíc navíc jako rezerva)
  • Energie: 10 000 * 4 = 40 000 Kč (měsíc navíc jako rezerva)
  • VÝSLEDEK: 560 000 + 35 000 + 220 000 + 40 000 = 855 000 Kč = 1 069 Kč / ks

Tímto výsledkem chci demonstrovat nárůst nákladů, které jsou spojeny s náklady na nákup zboží a jeho následný prodej. V mnoha případech se stává že podnikatelé pracují pouze s náklady na zboží, v našem případě 560 000 Kč. Tento přístup je opět cesta ke krachu společnosti.

Nastavení prodejní ceny

Naschvál píši nastavení prodejní ceny. Proč? Prodejní cena se nepočítá, ale stanovuje podle vaší konkurence. Pro správné stanovení prodejní ceny je zapotřebí dobře znát vaší konkurenci, prodejní a režijní náklady či jiné náklady spojené s vaším podnikáním.

Víme že naše konkurence prodává ten samý sortiment v průměrné hodnotě za 1 990 Kč včetně DPH. DPH na produktu je 21%. Řekli jsme si že do výpočtu marže budeme vstupovat vždy s cenami bez DPH.

Výpočet pro zjištění 21% DPH: (1 990 * 21) / 121 = 345 Kč. (21% z 1 990 Kč je 345 Kč)

Prodejní cena bez DPH: 1 990 - 345 = 1 645 Kč.

Výpočet marže v procentech (%)

Počítání marže v procentech provedem podle výše zmíněného vzorečku. Také již známe naší nákupní a prodejní cenu a proto se můžeme do výpočtu vesele pustit.

Vzoreček: Marže = (Prodejní cena - Nákupní cena) / Prodejní cena * 100

Náš výpočet v (%): (1 645 - 1 069) / 1 645 * 100 = 35%

Absolutní hodnota: 1 645 - 1 069 = 576 Kč

Naše obchodní marže na produktu je 35% v absolutní hodnotě je 576 Kč. Výsledek nám dal přehled o naší hrubé marži(zisku). Do hrubé marže se musí vejít všechny nezachycené či marketingové náklady. Po odečtení těchto nákladů dostanete čistý zisk.

Pro dálší informace navštivte slovník pojmů.

Zpět do obchodu