Meta Robots

Co dělá Meta Robots?

Meta robots říká robotům vyhledávačů, jak mají procházet vaše webové stránky a jestli je mají zahrnout do svého indexu či nikoliv. Špatné použití meta tag robots může být pro vaše SEO katastrofální. Můžete nechtěně odebrat stránky z indexu vyhledávače nebo omezit procházení odkazů na stránce, což zapříčiní špatnou průchodnost webu nebo znatelně ovlivní výskyt webu ve výsledcích vyhledávání. Jak vypadá zápis probíraného meta tagu můžete vidět na příkladu níže:

<meta name=”robots” content="index, follow">

  • index: říká robotům vyhledávačů aby stránku zahrnuli do indexu,
  • noindex: říká robotům vyhledavačů aby stránku nezahrnovali do indexu,
  • follow: říká robotům vyhledávačů aby procházeli odkazy na stránce,
  • nofollow: říká robotům vyhledávačů aby neprocházeli odkazy na stránce.

POZN: Google považuje značku nofollow za pouhé doporučení a proto jí nemusí při procházení brát v úvahu.

Defaultně je meta robots nastaven na “index, follow”. Jeho nenastavením se tedy nic strašného nestane. Zvýšená pozornost je na místě při nastavení značek na “noindex, nofollow” a to zejména kvůli možnému omezení procházení skrze soubor robots.txt. Špatně nastavený robots.txt může zapříčinit že změnu v nastavení meta robots nebudou vyhledávače schopni odhalit.

Zpět do obchodu