Normostrana

Co je normostrana?

Normostrana neboli normovaná strana, normovaný text či zkráceně NS je stránka textu s pevně daným standardem, který zahrnuje počet znaků, počet řádku, počet znaků na jeden řádek a definici přijatelných znaků. V českém prostředí se mezi přijatelné znaky počítají číslice, písmena, symboly i mezery.

1 normostrana: počet znaků

Kolik znaků má normostrana? Počet znaků na normostranu v českém prostředí je určen na 1 800 znaků, do kterých se zahrnují výše zmíněné přijatelné znaky(mezery, symboly, čísla, písmo). V některých zahraničních zemích, jako je například Německo, má normostrana 1 500 znaků včetně mezer. S dalšími výjimkami se můžeme setkat u některých orgánů EU, které definují normostranu délkou 1 500 znaků bez mezer.

  • Česko: 1 800 znaků včetně mezer
  • Německo: 1 500 znaků včetně mezer
  • Orgány EU: 1 500 znaků bez mezer

Samozřejmě berte tento výpis jako orientační. Definice i délka v jednotlivých zemích se bude lišit podle instituce a země, ve které se nachází.

1 normostrana: počet slov

V českém prostředí se pro určování normostran používá výhradně počet znaků, ale v některých cizích zemích, jako je například USA se pro definování normostrany používá počet slov, který ve zmíněné zemi dosahuje délky 250 slov, což přibližně odpovídá české definici normostrany o 1 800 znacích.

Jak nastavit normostranu

Skvělou a vítanou otázkou je, jak nastavit normostranu? Definice normostrany je daná zákonem a proto její standardizace podléhá určitému formátování, který tento standard definuje.

  • Používat odsazení prvního řádku pro definování odstavce
  • Řádkování: 1,5
  • Okraje na stranách: 3 cm
  • Okraje nahoře a dole dokumentu: 2,5 cm
  • Zarovnání textu: do bloku
  • Typ písma: monospace font (písmo se stejnou šířkou jednotlivých písmen “courier new”)
  • Velikost písma: 12

Počítání normostran

Dříve bylo počítání normostran celkem složitou záležitostí. S nástupem technologie se počítání normostran stalo záležitostí na jeden až dva kliky, což nám značně ulehčilo přesné určování a definování našich normostran.

Dokumenty Google poskytují funkci pro zobrazení počtů znaků s mezery i bez mezer včetně počtu slov, které se v dokumentu nachází. Tuto funkci najdete v záložce “Nástroje” - “Počet slov”.

Cena za normostranu textu

Cena za normostranu textu se velmi špatně určuje a nelze jí v mnoha případech přesně definovat a to zejména z důvodu různorodosti témat a požadavků na tvorbu obsahu ze strany klienta. Také nelze přesně stanovit počet korekcí a úprav, které klient bude požadovat. Tyto úpravy z pravidla zabírají velmi mnoho času a proto by se měly projevit ve finální ceně dokumentu. Z těchto důvodů preferujeme SEO copywriting v sazbách za hodinu, která odrážejí realitu mnohem více, než jednoduché určení ceny za 1 normostranu.

Zpět do obchodu