Cena za tisíc zobrazení (CPT)

Obsah článku:

Co je CPT?

Zkratka CPT v překladu znamená cena za tisíc zobrazení v angličtině Cost Per Thousand. Můžete se setkat i s dalším anglickým výrazem Cost Per Mile (CPM), který se používá spíše v zahraničí. Metrika CPT se používá k porovnání nákladů za reklamu, ale i jako další metoda účtování za reklamu v reklamních systémech. Účtování za tisíc zobrazení se používá u reklam běžících v obsahové síti (bannerové reklamy). U některých nastavení reklamy můžete využít i klasické CPC, na které jste zvyklí z vyhledávací sítě.

Výpočet CPT

Vzoreček pro výpočet CPT: CPT = (cena / počet zobrazení) * 1 000

Modelový příklad pro výpočet CPT: Vaše firma dostala několik nabídek k pronájmu bannerového prostoru na několika webech zabývajících se problematikou vašeho podnikání.

Web A: Vám nabídl bannerový prostor, který za týden vygeneruje 50 000 zobrazení za cenu 1 600 Kč.

CPT = (1 600 / 50 000) * 1 000 = 32 Kč za tisíc zobrazení

Web B: Vám nabídl také svůj prostor, který za týden generuje 35 000 zobrazení a to z cenovkou 1 300 Kč.

CPT = (1 300 / 35 000) * 1 000 = 37,14 Kč za tisíc zobrazení

Tento výpočet vám v rychlosti odpověděl že Web A vám dává výhodnější nabídku.

Zpět do obchodu