Návratnost investice (ROI)

Obsah článku:

Co je ROI?

ROI z anglického pojmu Return On Investments v překladu návratnost investice vyjadřuje zisk nebo ztrátu z vynaložených investic. Z pravidla se udává v procentech (%). Můžete se také setkat s pojmem ROI index, který vyjadřuje to samé co výraz ROI.

Jak spočítat návratnost investice?

Výpočet návratnosti investice můžete provést podle jednoduchého vzorečku. Budete k tomu potřebovat informace o tržbách bez DPH a nákladech (investicích).

Vzorec pro výpočet ROI: ROI = ((tržba - investice) / investice) x 100

Modelový příklad pro ROI výpočet: Vaše firma nakoupila 10 praček za cenu 50 000 Kč s náklady na dopravu 5 000 Kč. Další investice šla do marketingu a to v hodnotě 10 000 Kč. Hodinové náklady na zaměstnance vychází na 5 000 Kč. Celkové náklady na prodej všech 10 praček jsou 70 000 Kč. (7 000 Kč / Ks).

Prodejní cena vámi zakoupené pračky na aktuálním trhu vychází v průměru na 9 990 Kč bez DPH. Celková prodejní cena za 10 praček je 99 900 Kč.

  • Náklady na prodej = 70 000
  • Prodejní cena = 99 900 Kč

ROI = ((99 900 - 70 000) / 70 000) * 100 = 42,71%

Modelový příklad vyšel v kladných číslech. Každá investovaná koruna do nákupu praček nám přinesla 42,71 haléřů čistého zisku. Čím vyšší je procentuální (%) výsledek, tím více vyděláváme. Výsledek v záporných číslech je znak špatné investice, ve které firma prodělává.

ROI vs ROAS

ROI a ROAS jsou na první pohled dva stejné výpočty, které určují návratnost investice. Zásadní rozdíl je v množství dat, které vstupují do výpočtu. V dnešním příkladu se do výpočtu ROI dostaly veškeré náklady, které byly spojené s prodejem zboží (doprava, nákupní cena zboží, cena za marketing, cena za lidské zdroje). Jak anglický název napovídá ROAS neboli Return on ad spend v češtině návratnost prostředků vložených do reklamy počítá pouze s hodnotou ceny za marketing.

Klikněte pro více informací o termínu ROAS.

Zpět do obchodu