Canonical

Canonical (rel=”canonical”) je HTML prvek, který předává informaci robotům vyhledávačů že procházená stránka je originální nebo duplicitní. V případě duplicity předává informace o URL originální verze stránky.

V praxi to znamená že pokud máte jednou verzi stránky přístupnou z několika různých URL nebo máte různé stránky s podobným obsahem. Vyhledávače takové stránky vyhodnotí jako duplicitní a proto je zapotřebí určit jednu kanonickou verzi stránky (hlavní verzi stránky), kterou bude vyhledávač následně indexovat a procházet.

Canonical tag slouží pouze jako doporučení a vyhledávače se vámi určenou verzí kanonické stránky nemusí řídit. Mohou si vybrat kanonickou verzi stránky podle svého vlastního uvážení. Google vybírá kanonické verze stránky na základě mnoho signálu mezi které patří použití HTTPS nebo výskyt stránky v sitemap.xml.

Příklad canonical URL

Adresa kanonické stránky (canonical URL) musí být vždy absolutní včetně https a domény.

Canonical link (URL): <link rel="canonical" href="https://www.jednorozci.cz/slovnik-pojmu/canonical/" />

Užitečný zdroj k tématu

Zdroj Google: https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/consolidate-duplicate-urls

Zpět do obchodu