Redirect 301

Redirect 301 (v češtině, přesměrování 301) je stavový kód, který předává informaci prohlížeči o trvalém přesunu staré URL adresy na novou. Úplný laik v oboru možná trochu pokulhává a proto vysvětlím funkcionalitu 301 na jednoduchém příkladu.

Představte si, že máte web, který přivádí z organického provozu několik tisíc návštěv měsíčně. V ideální světě bychom všechny stránky webu nikdy nepřesměrovávali, ale v našem příkladu nastala situace, která vyžaduje tento zásah. Důvodem může být například změna názvu společnosti a tak i změna domény. Jako majitel webu, který získává organický provoz, určitě nechcete přijít o všechny potenciální zákazníky a proto využijete variantu pro přesměrování stránek pomocí stavového kód 301. Důvodů pro použití přesměrování 301 je hned několik.

  • 301 redirect informuje prohlížeče o trvalém přesunu URL adresy,
  • 301 redirect přenáší PageRank neboli hodnocení stránky, které silně ovlivňuje pozice v organických výsledcích vyhledávání a tak i získanou návštěvnost,
  • náš příklad přesměrovává stránky se stejným obsahem a proto bude přenesen i pagerank. Pokud bychom přesměrovali stránku o botách na stránku o počítačích nebude pagerank přenesen a to z důvodu nerelevantnosti obsahu.

Trvalé přesunutí stránky pomocí 301 je z pohledu SEO přívětivou variantou, jak neztratit celé hodnocení stránky při nutnosti přesměrování URL. Musíte být však splněno pravidlo, které říká že přesměrované stránky mají stejný nebo velmi podobný obsah.

Proč říkáme, jak neztratit celé hodnocení stránky? Google podle všeho převádí pouze kolem 90% energie z původní stránky při použití přesměrování 301. To zapříčiní určitý propad návštěvnosti, což není žádoucí, ale v některých případech se nedá nic jiného dělat. Mějte na paměti tuto skutečnost při každém použití kódu 301. Vyhněte se několikanásobnému přesměrování (redirect chain), cyklickému přesměrování (Z URL A na URL B a z URL B na URL A) i pozor na přesměrování domény, která byla penalizována. Redirect 301 přenáší kladnou i zápornou energii a proto vám takové přesměrování může i značně ublížit.

Kdy se přesměrování 301 nejčastěji využívá?

V online světě může nastat několik situací, které trvalé přesměrování vyžadují a je vhodné ho použít. Ve většině případů, ale není přesměrování nutné a řeší pouze tvary URL, které nejsou započítávány do hodnocení stránky. Jaké situace si tedy vyžadují přesměrování pomocí kódu 301?

  • změna názvu společnosti a tím i změna domény,
  • máte několik stránek s velmi podobným obsahem a chcete je sjednotit do jedné,
  • přesun subdomény na hlavní doménu: (blog.jednorozci.cz na jednorozci.cz/blog). Vyhledávače mohou subdomény hodnotit zvlášť a proto zde může docházet k rozdělení síly domény, což není v SEO žádoucí,
  • řešení duplicitního obsahu: (http na https, přístup domény s www a bez www)

Rozdíl mezi přesměrováním 302 a 301

Redirect 302 se používá při dočasném přesměrování URL. Bohužel spousta lidí tento kód využívá chybně a místo využití trvalého přesměrování používá dočasné přesměrování. Přesměrování 302 by nemělo přenášet hodnocení stránky, protože Google očekává že přesměrovaná stránka bude v budoucnu opět využita, alespoň tohle si spoustu lidí myslelo do vyjádření člena týmu Google Johna Muellera, který uvedl že toto tvrzení je mýtus a že 302 přenáší pagerank stejně jako redirect 301.

Redirect 302 můžeme tedy chápat jako slabší signál pro přenos pageranku ze stránky na stránku. Jeho využití dává smysl jen ve velmi málo případech a proto doporučujeme používat razantnější variantu přesměrování pomocí kódu 301.

Zpět do obchodu