Landing page

Obsah článku:

Co je landing page?

Termín landing page v češtině přistávací nebo vstupní stránka označuje webovou stránku, která se pokouší své návštěvníky dovést k dokončení konverze. Vstupní stránka je k tomuto účelu uzpůsobena a to za použití a promyšlení veškerých prvků stránky. Uživatel se na landing page dostává převážně ppc reklamy, která by měla zasahovat cílovou skupinu pro kterou bude stránka uzpůsobena.

Tvorba landing page

Hlavní cíl při tvorbě landing pages je směrovat zákazníka k předem definované konverzi, která pro vaši firmu má nějaký obchodní přínos. Při tvorbě landing page se vyhněte zbytečné omáčce v textech i grafice a úderně a jasně servírujte návštěvníkovi informace, které ho mají přesvědčit k dokončení konverze. Nezapomínejte pro koho vstupní stránku děláte, pro jakou cílovou skupinu, mladí lidé mluví úplně jiným jazykem než vaši rodiče či prarodiče. Pamatujte že různé cílové skupiny řeší různé problémy. Přistávací stránka by měla na první pohled zaujmout a předat informaci o čem stránka vypráví a co z ní lze získat. Pro lepší přehlednost vám prvky kvalitní landing pages sepíši do seznamu níže:

  • Kvalitní, čtivé a úderné texty s perfektními argumenty (jaký problém vyřešíte?).
  • Příjemné grafické zpracování, které neodtáhne pozornost.
  • Jazyk, kterým mluví vaše cílová skupina.
  • Jediné a promyšlené CTA tlačítko.
  • Přehlednost a jednoduchost.

Stránka by měla mít co nejméně prvků, která mohou potencionálního zákazníka odvést od původního záměru. Pokud je tedy landing page součástí e-shopu, nemělo by se na ní vyskytovat navigační menu ani patička webu. Odeberte také všechny ostatní odkazy, které by mohly zapříčinit opuštění přistávací stránky.

Využití landing page

Landing page můžete využít pro jakýkoliv konverzní cíl, který pro vás má obchodní přínos. Nejčastěji se setkáte s přistávací stránkou pro tyto účely:

  • Prodejní stránka, která nabízí službu nebo produkt.
  • Přihlášení odběru newsletteru.
  • Sjednání schůzky
  • Stažení e-booku
  • Registrace na událost
Zpět do obchodu