Call to action (CTA)

Obsah článku:

Co je CTA?

Zkratka CTA v angličtině znamená call to action do češtiny tento výraz překládáme jako výzva k akci. Primární úkol CTA je vybídnout zákazníka k požadované akci. Nejčastěji se jedná o tlačítko “Objednat, Vložit do košíku, Odebírat newsletter”, ale call to action najdete i v textových reklamách, které vás vybízí k prohlédnutí stránky či produktu. Dalo by se říct že CTA je kousek textu, který vyzývá zákazníka k požadovanému chování. Samozřejmě tento text musí být obohacen o URL, na kterou má odkaz, banner nebo reklama směrovat.

Jak má vypadat CTA?

Call to action je krátký, ale úderný text v rozkazovacím duchu. Nejčastěji se jedná o jedno slovo (např: Rezervujte), v některých případech se setkáte i s krátkou větou (např: Zašlete nám nezávaznou poptávku). Pro představu systém Google Ads umožňuje definovat CTA do maximální délky deseti znaků. Rozhodněte se také jestli vaším zákazníkům budete vykat nebo tykat. Tento přístup potom udržujte napříč celým webem. Call to action můžete také obohatit informacemi, které zákazníka přesvědčí o provedení požadované akce. Například můžete doplnit text k vašemu modulu pro přihlášení newsletteru, ve kterém doplníte co může zákazník očekávat po provedení akce (Tipy, triky a slevové akce pouze pro členy). V neposlední řadě dobré CTA ovlivní míru prokliku.

Pravidla pro tvorbu CTA

 • Můžete použít jedno slovo?
 • Vystihněte co na zákazníka čeká po kliknutí.
 • Rozkazujte, ale opatrně.
 • Tykáte nebo vykáte vaším zákazníkům?

Prohlédněte si vaše webové stránky a položte si otázky, které vám pomohou dostat se k požadovaným výsledkům při tvorbě vašich tlačítek. Pamatujte že tlačítka by měla zapadat do návrhu UX.

Otázky pro grafické navržení tlačítka

 • Jsou použitá tlačítka dostatečně přitažlivá a zapadají do naší stránky nebo landing page?
 • Je barva našich tlačítek správná?
 • Text v tlačítku vyjadřuje přesně to co zákazník na stránce najde nebo co tlačítko udělá?
 • Použiju ostré nebo zaoblené hrany? Tímto způsobem se můžete dostat ke kvalitnímu výsledku a zlepšení UX.

Posledním pravidlem pro používaní prvků s call to action je udržovat jedno jediné CTA tlačítko nebo prvek na jedné stránce. Nevytvářejte pro zákazníky prostředí, ve kterém jejich rozhodnutí k nákupu ovlivníte dalšími možnostmi na stránce. Budou se pak muset rozhodovat o tom co chtějí udělat a to není žádoucí.

Call to action příklady

 • Zapoj se
 • Vyberte si
 • Prohlédněte si
 • Snižte
 • Ukažte
 • Uspějte
 • Kontaktujte
 • Navyšte
 • Zařazte
 • Vyplňte
 • Stahujte
 • Ušetřete
 • Zaujměte
 • Zlepšete
 • Rezervujte
 • Připojte se
 • Přihlašte se

Slovník pojmu: CTR

Zpět do obchodu