Konverze (marketing)

Obsah článku:

Co je konverze?

Takže co je to konverze? Konverze (anglicky conversion nebo goal) vyjadřuje dokončení určité akce na webu návštěvníkem, která má pro majitele webu či e-shopu nějakou hodnotu či obchodní výnos.

Konverzní poměr

Konverzní poměr (anglicky conversion rate) vyjadřuje pravděpodobnost provedení požadované konverze nebo chcete-li: “Kolik procent(%) lidí, kteří provedli interakci s reklamou nakoupilo”.

Výpočet konverzního poměru

Výpočet konverzního poměru provádíme pomocí vydělení zaznamenaných konverzí a všech interakcí s reklamou za vybrané období. V případě že měříte více konverzí může se stát že váš konverzní poměr bude více než 100%, protože na 1 interakci proběhne několik různých konverzí (odběr newsletteru, odeslání objednávky).

Vzoreček pro výpočet konverzního poměru: Cr = konverze / interakce(návštěvy) * 100

 • Doporučuji k vyhodnocování konverzního poměru využívat Google Analytics.
 • Reklamní systémy z několika důvodů mohou poskytovat zkreslená data.

Modelový příklad pro výpočet konverzního poměru: Vaše firma vytváří reklamní aktivity a za měsíc leden zaznamenala služba Google Analytics 70 konverzí. Google Analytics také naměřili 1 000 návštěvníků za vybraný měsíc v našem případě leden. Hodnoty doplníme do vzorečku a máme výsledek.

Cr = 70 / 1 000 * 100 = 7% (Váš konverzní poměr je 7%)

Jak zvýšit konverzní poměr?

Zvýšení konverzního poměru můžete zajisti cílením reklamy na vaši cílovou skupinu či jiného relevantního publika, které provedlo interakci na vašem e-shopu. Další informace o optimalizaci konverzního poměru můžete nalézt pod zkratkou CRO (Conversion Rate Optimization).

Typy konverzí

Konverze může být jakákoliv akce, která pro vás má nějaký přínos. Příklady konverzí najdete v seznamu níže:

 • Odeslání objednávky
 • Odběr newsletteru
 • Registrace
 • Přečtení článku
 • Zhlédnutí reklamy
 • Kliknutí na odkaz
 • Vyplnění ankety
 • Stažení souboru
 • Získání followers

Měření konverzí

Měření konverzí je bezesporu nepostradatelným nástrojem v online marketingu. Pomáhá nám definovat cílové skupiny zákazníků i vyhodnocovat výkonnost našich reklamních aktivit. Měření probíhá pomocí vygenerovaných kódů, které se vkládají do webových stránek nebo pomocí nástroje Google Tag Manageru.

Vysvětlím vám základní princip pro měření konverzí v nástroji Google Ads. Jako první musíme nasadit “Globální značku”, která patří mezi tagyGlobální značka. Značka by měla obsahovat řádek: gtag('config', 'AW-5555448115');.

Globální značka:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 5555448115'-->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-5555448115'"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-5555448115');
</script>

V dalším kroku nasadíme konverzní kód, který vkládáme na místo události. Nejčastěji se používá načtení děkovací stránky nebo kliknutí na tlačítko. Pozor v administraci Google Ads je potřeba vybrat o jakou událost se jedná. Na každý typ události se vkládá jiný kus kódu.

Fragment událostí neboli konverzní kód:

<!-- Event snippet for Nákup conversion page -->
<script>
      gtag('event', 'conversion', {
      'send_to': 'AW-5555448115'/iNagCOuRsasdJOPxpYo',
      'value': 1.0,
      'currency': 'CZK',
      'transaction_id': ''
  });
</script>

Typ události: načtení stránky

Fragment událostí vložíme na děkovací stránku, která se zobrazuje po odeslání objednávky. Typicky “shrnutí objednávky + děkujeme za vaší objednávku”. Fragment událostí se spustí a odešle do systému Google Ads informace o konverzi.

Více informací najdete v oficiální dokumentaci Googlu.

Zpět do obchodu