Inbound marketing

Co je inbound marketing?

Termín inbound marketing označuje soubor několika marketingových nástrojů či chcete-li několika marketingových aktivit, které se snaží přivést firmě nové platící a spokojené zákazníky. Takový zákazník by měl v nejlepším možném případě doporučit firmu mezi svými známými. Tento druh marketingu využívá pro přivedení nového člověka na web kvalitní a smysluplný obsah s přidanou hodnotou pro zákazníka, newsletter, propagaci na externích blozích nebo dobře zpracovaný obsah na sociálních sítích včetně youtube. V některých případech se můžete setkat i s použitím PPC reklamy, která se využívá pro zvýšení efektivity celého procesu. Z pravidla by se ale mělo jednat o použití neplacených nástrojů marketingu.

Čtyři fáze inbound marketingu

V inbound marketingu se podobně jako ve frameworku STDC využívá čtyř nákupních fázích, které si popíšeme v následujícím seznamu:

  1. Fáze: Přivedení návštěvníka - v této fázi se zákazník poprvé dostane na vaše webové stránky pomocí kvalitního obsahu, externí propagace na blogu nebo sociálních sítích. Může vás také zasáhnout PPC reklama, která se využívá pro zvýšení efektivity celého procesu.
  2. Fáze: Sběr leadů - v druhé fázi máme našeho potenciálního zákazníka na svých webových stránkách na kterých se ho pokusíme zpracovat pomocí dobré landing page. Cílem je zjistit bližší informace o zákazníkovi a získat kontaktní údaje.
  3. Fáze: Uzavření obchodu - ve třetí fázi známe potřeby zákazníka a proto můžeme vytvořit nabídku na míru, kterou následně budeme distribuovat pomocí získaného leadu (e-mailu, tel. čísla). V ČR se bude jednat s největší pravděpodobností o e-mail a odeslání newsletteru s nabídkou.
  4. Fáze: Péče o zákazníka - ve čtvrté fázi stejně jako ve frameworku STDC přichází na řadu samotná péče o zákazníka, která je velmi důležitá, ale často ignorovaná. Spokojený zákazník u vás velmi snadno provede další nákup a to s minimálními náklady. Pečujte o své zákazníky!

Inbound vs outbound marketing

Určitě se ptáte v jakých hlavních bodech se liší inbound a outbound marketing. Nejlepší odpověď nám poskytne jednoduchá tabulka, ve které se nejjednodušeji zorientujete.

Inbound marketing

Outbound marketing

Reklamu zákazník sám vyhledá

Reklama se zákazníkovi sama zobrazuje

Text je orientovaný na zákazníka

Text je orientovaný na produkt

Firma komunikuje se zákazníkem

Firma komunikuje pouze reklamní sdělení

Soc. sítě, Obsah, Blogy, Video, Referral, Mail

PPC, TV, Rádio, Banner

Zpět do obchodu