Cena za konverzi (CPA)

Obsah článku:

Co je CPA?

Zkratka CPA v překladu znamená cena za akvizici (konverzi) v angličtině cost per acquisition, můžete se však setkat i s anglickým výrazem cost per action. Vyjadřuje průměrnou hodnotu vynaložených nákladů na reklamu k získání vámi definované konverze, u e-shopů se nejčastěji jedná o nákup zboží či odběr newsletteru. Metrika patří mezi ukazatele výkonnosti vaší reklamy.

Výpočet CPA

Pokud potřebujete vypočítat cenu za akvizici (konverzi), vydělte celkovou cenu kampaně počtem konverzí, které kampaň přinesla.

Vzoreček pro výpočet CPA: CPA = cena kampaně / počet konverzí z kampaně

Modelový přiklad pro výpočet CPA: Vaše firma za poslední měsíc investovala do reklamní kampaně na Googlu 14 000 Kč. Za tuto částku přivedla více než 150 objednávek, které byly v pořádku odbaveny. Hodnoty dosadíme do zmíněného vzorečku.

14 000 / 150 = 93.33 Kč

Hodnoto vaší jedné konverze je 93.33 Kč.

Jaká je dobrá cena za konverzi?

Dobrou cenu za konverzi nelze stanovit pomocí benchmarku. Vždy se hodnota vaší konverze bude lišit podle odvětví, ve kterém podnikáte. Rozdílné hodnoty produktů a různě vysoké marže dělají z CPA metriku, kterou si musíte ušít na míru přesně pro váš business.

Vyhodnocování CPA?

CPA patří mezi již zmíněné výkonnostní metriky, které vám, jak jistě víte pomáhají velmi rychle určit výkon vašich reklam. Cena konverze vám napoví více v kombinaci s dalšími metrikami, jako jsou PNO nebo ROAS. Můžete například sledovat vývoj mezi uvolněním ROAS ve vašich kampaních a výškou CPA.

 

Význam pojmů: PNO, ROAS, Konverze

Zpět do obchodu